Surseance van Betaling Curacare c.s.

Bij beschikking van 21 januari 2020 is aan Botika Siberie-Tera Cora N.V. h.o.d.n. Botica Brion voorlopig surseance van betaling verleend.
Bij beschikking van 24 januari 2020 zijn aan Curacare Health & Beauty B.V., Botica Rio Canario N.V., Botica Plaza Nobo N.V., Botica Suffisant N.V. h.o.d.n. Botica Muizenberg en Botica Jan Noorduyn N.V. voorlopig surseance van betaling verleend.

Mr. Valerie P. Maria is tot bewindvoerster benoemd in bovengenoemde surseance van betalingen.

Crediteuren en andere belanghebbenden kunnen op deze website informatie vinden omtrent de afwikkeling van deze surseance van betalingen.