Eerste Openbaar verslag Giro Holdings N.V.

The View
May 22, 2017
Faillisement Giro Holdings N.V. in stand gehouden
May 24, 2017
Show all

Eerste Openbaar verslag Giro Holdings N.V.

Op 16 mei j.l. heeft de Curator eerste Openbaar verslag in het  faillisement van Giro Holdings N.V. ingediend

Meer info op de speciale pagina.