Nederlands

September 22, 2016

Faillissement Garcia blijft in stand, faillissementsgijzeling wordt opgeheven

Gisteren werd het verzet dat dhr. Garcia heeft ingesteld tegen zijn faillietverklaring behandeld. Tevens is hij gehoord over zijn faillissementsgijzeling. De rechter heeft gisteren zelf mondeling […]
September 20, 2016

Garcia weer aangehouden

Hedenochtend is dhr. Garcia weer aangehouden. Deze keer op grond van een bevel van de rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg die hem bij vonnis […]
September 19, 2016

Garcia is failliet verklaard

Bij vonnis van 19 september 2016 is de heer Garcia failliet verklaard. Dit naar aanleiding van een faillissementsverzoek d.d. 15 september 2016 ingediend door mw. mr. […]
September 16, 2016

De heer Eric Garcia is tijdelijk in vrijheid gesteld

Na bijna twee maanden in voorlopige hechtenis te zijn geweest, is op woensdag 14 september 2016 de voormalig curator in het faillissement van Banco Maracaibo N.V., […]
July 29, 2016

Ontslag van de heer E.L. Garcia als curator van het faillissement van Banco Maracaibo N.V.

Bij beschikking van 22 juli 2016 is de heer E.L. Garcia als curator van het faillissement van Banco Maracaibo N.V. ontslagen, nadat hij conform artikel 69 […]
July 22, 2016

Mededeling van curator mr. Maria van 22 juli 2016

Het faillissement van Banco Maracaibo N.V. is in 1994 uitgesproken. Tot curatoren in het faillissement werden aangesteld de heer Eric L. Garcia en, twee maanden later, […]