Inhoudelijke behandeling strafzaak E. Garcia op 10 december 2020

El caso penal de García aún no se ha tratado a fondo
May 14, 2020
El caso penal de E. García será tratado a fondo el día 10 de diciembre del 2020
August 27, 2020

Vandaag 27 augustus 2020 zou de strafzaak tegen E. Garcia in hoger beroep inhoudelijk worden behandeld. Het gaat o.a. om het verduisteren van ongeveer 11 miljoen US Dollars uit de boedel van het faillissement van Banco Maracaibo. Tijdens de pro-forma behandeling van deze zaak op 14 mei 2020 heeft het Hof het verzoek van Garcia gehonoreerd om Martin Silver te horen. Martin Silver moet, op grond van verdragen met de VS, gehoord worden via een zogenaamde ‘rogatoire commissie’.

Door de Covid-19 situatie in de VS is het echter niet gelukt om Martin Silver te horen. Na vandaag de procureur-generaal en de verdediging van Garcia te hebben gehoord, heeft het Hof besloten dat de strafzaak, zonder nader uitstel, op 10 december 2020 om 14:30 inhoudelijk zal worden behandeld, met of zonder een (schriftelijke) verklaring van Martin Silver.

De schorsing van de voorlopige hechtenis van E. Garcia is door het Hof onder dezelfde voorwaarden voortgezet.