Strafzaak Garcia nog niet inhoudelijk behandeld

García apela su sentencia en primera instancia
January 30, 2020
El caso penal de García aún no se ha tratado a fondo
May 14, 2020

Vandaag 14 mei 2020, was er weer een pro-forma behandeling van de strafzaak tegen E. Garcia. Het gaat om het o.a. verduisteren van ongeveer 11 miljoen US Dollars uit de boedel van het faillissement van Banco Maracaibo. Het Hof heeft tijdens de zitting besloten om de schorsing van Garcia’s voorlopige hechtenis onder dezelfde voorwaarden voort te zetten. Verder heeft het Hof en de verdediging van Garcia besloten om afstand te doen van het horen van de heer David Hu van IIG, die via zijn advocaat heeft laten weten geen medewerking te zullen verlenen om nog een keer verhoord te worden. Op grond van een rechtshulpverzoek zal de heer Martin Silver van IIG worden verhoord. Dit zal zeer waarschijnlijk door de Covid-19 situatie in New York door middel van video conference plaatsvinden. De strafzaak tegen Garcia zal hopelijk op 27 augustus a.s. van 10:30 tot 12:00 inhoudelijk worden behandeld.