Garcia weer aangehouden

García fue declarado en quiebra
September 19, 2016
García fue de nuevo detenido
September 20, 2016

Hedenochtend is dhr. Garcia weer aangehouden. Deze keer op grond van een bevel van de rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg die hem bij vonnis van 19 september jl. failliet heeft verklaard.

Op grond van artikel 82 van het Faillissementsbesluit kan de rechter bij het vonnis van faillietverklaring bevelen dat de gefailleerde, wegens het niet nakomen van verplichtingen welke de wet hem in verband met zijn faillissement oplegt, dan wel wegens gegronde vrees voor het niet nakomen van zodanige verplichtingen, in verzekerde bewaring wordt gesteld.

In dit geval heeft de rechter geoordeeld dat er een gegronde vrees bestaat voor het niet-nakomen door dhr. Garcia van zijn wettelijke verplichtingen als gefailleerde. Ter onderbouwing van deze beslissing heeft de rechter geoordeeld dat de gegronde vrees bestaat uit het feit dat dhr. Garcia de belangen van zijn huidige schuldeisers (red: 1500 rekeninghouders) grovelijk heeft geschonden, dat hij stukken heeft vervalst en dat hij loze toezeggingen met betrekking tot de terugbetaling van de USD 11 miljoen heeft gedaan. Voorts heeft een rol gespeeld het feit dat hij veelvuldig in Venezuela en in de Verenigde Staten verblijft.

De verzekerde bewaring duurt voor een periode van 30 dagen. Nu dhr. Garcia niet ter zake de faillissementsgijzeling is gehoord dient hij onmiddellijk na zijn inbewaringstelling door de bevoegde rechter te worden gehoord.

Dhr. Garcia is vandaag in verzet gegaan tegen zijn faillietverklaring.