Garcia is failliet verklaard

El sr. Eric García ha sido liberado temporalmente
September 16, 2016
García fue declarado en quiebra
September 19, 2016

Bij vonnis van 19 september 2016 is de heer Garcia failliet verklaard. Dit naar aanleiding van een faillissementsverzoek d.d. 15 september 2016 ingediend door mw. mr. Valerie Maria in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van Banco Maracaibo N.V., bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.
Garcia is ondanks correcte oproeping, niet ter terechtzitting verschenen teneinde op het verzoek te worden gehoord. Gelet hierop kan hij tegen dit vonnis in verzet gaan.