Law & Success


Law & Success
Valerie P. MariaLaw & Succes is the name under which the lawyer mrs. Valerie Maria shares videos on social media on two topics that are very close to her heart; law and personal development. These videos are aimed at business owners.
Many business owners do not take time to educate themselves in the field of personal development. In addition, they often make decisions in their personal life or business without being aware that every decision they make can have a legal implication that determines whether or not they will achieve success in their lives.
With Law & Succes, Valerie wants to inform and motivate business owners in these two areas. Areas which more than often are very much entwined.

Law & Succes is de naam waaronder mr. Valerie Maria door middel van video’s informatie op social media deelt over twee onderwerpen die heel dicht bij haar hart liggen; recht en persoonlijke ontwikkeling. Deze video’s zijn gericht op ondernemers.
Veel ondernemers nemen geen tijd om zich te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast nemen zij vaak beslissingen in hun persoonlijke leven of onderneming zonder bewust te zijn dat elke beslissing die zij nemen een juridische implicatie heeft die het wel of niet bereiken van succes in hun leven bepaalt.
Met Law & Succes wil Valerie ondernemers op deze twee gebieden informeren en motiveren. Deze onderwerpen zijn immers vaak heel erg met elkaar verbonden.