Source of Funds

  • Hieronder graag de bron van de middelen vermelden die bij deze zakelijke relatie en/of transacties in het kader van de door VPM LAW te verrichten diensten gebruikt worden.Het aangeven van meer dan 1 bron is mogelijk.


  • WAARHEIDSVERKLARING


  • De waarheidsverklaring dient te worden ingevuld door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

  • De vergaarde informatie is alleen voor compliance doeleinden en mag alleen bekend worden gemaakt aan de door de wet genoemde instanties.