Faillietverklaring Giro Holdings géén consequenties voor rekeninghouders Giro Bank N.V.

Bankarota di Giro Holdings sin konsekuensia pa klientenan Giro Bank N.V.
March 3, 2017
Show all

Faillietverklaring Giro Holdings géén consequenties voor rekeninghouders Giro Bank N.V.

Bij vonnis van het Gerecht van 2 maart jl. is Giro Holdings N.V. failliet verklaard. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de stichting Fundación Privada Giro Mandate. Tot rechter-commissaris is mr. S.E. Sijsma benoemd. Advocaat Valerie Maria, van VPM LAW, is tot curator benoemd. Giro Holdings N.V. is één van de aandeelhouders van Giro Bank N.V. Het faillissement van Giro Holdings N.V. heeft geen gevolgen voor de rekeninghouders van Giro Bank N.V.

Het volledige vonnis is te vinden op onze website.