Eric Lion Garcia

De heer Eric Lion Garcia is op 19 september 2016 failliet verklaard met benoeming van mr. L. Da Costa Gomez als curator. Bij beschikking van 29 december is mr. V.P. Maria naast mr. Da Costa Gomez als curator benoemd.

Crediteuren en andere belanghebbenden kunnen op deze website informatie vinden omtrent de afwikkeling van dit faillissement.